Nisan 20, 2020

Zeytin ağacı yeri geldiğinde barışın simgesi yeri geldiğinde verimliliğin simgesi olmuştur ama zeytin ağacı yetiştirmek ve zeytin ürünü almak başlı başına bir ustalık alanıdır. Zeytin ağacı dikildikten yıllar sonra meyve verebildiği için büyükte sabır ister bu kadar kıymetli olmasının sebeplerinden birisi budur. Tüm bu nedenler birleşince zeytincilik sadece güvenilen ve uzman kaynaklardan tercih edilmeli Balıkesir zeytincilik bunlardan birisidir. Balıkesir için bütün zeytin ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir yer. Zeytin ağacı yıllardır Akdeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olmaktadır. Zeytin sadece kahvaltılarda tüketilen bir gıda değil bölge halkı ve dünya için. Yeri geldiğinde yağından yeri geldiğin de sabunundan sık sık faydalanılmakta ve katıldığı her şeyi sağlıklı hale getirmektedir. Bu yüzden ilaç sanayiden tutunda deterjan sanayisine kadar birçok alanın ham maddesi konumundadır. Zeytin ağacı sadece meyvesi ile anılmaz sadece, zeytin ağacı bütün ağaçlar içinde en bilge olanıdır. En çelimsiz ağaç bile kendi içinde bir ağırbaşlılık ve suskunluk içindedir. Ayrıca zeytin üç büyük kadim din içinde kutsal bir meyve olarak görülmektedir. Tarihteki bütün krallıklar, yönetimlerin bu kutsal meyvenin yetiştiği topraklarda hüküm sürebilmek için büyük savaşlar vermişlerdir. Uzun ömürleriyle bir çok nesli doyurmuş olan zeytin işte bu yüzden çok önemlidir ve Akdeniz’in vazgeçilmezidir.