Nisan 20, 2020

Marmara Bölgesi ve özellikle Bursa ili Türkiye’de zeytin üretimi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Yöre halkı da geçiminin önemli bir kısmını bu sektörden karşılamaktadır. Zeytin üretiminde toprağın işlenmesinden hasadına, daha sonrasında sofralara gelene kadarki tüm aşamalar çok önemlidir. İlerleyen sanayisi ve genişleyen pazarıyla zeytincilik, geleneksel yöntemleri de unutmadan hızlı ve kaliteli ürün üretme yolunda rekabetçi bir ağa sahiptir. Bursa’da zeytin yetiştiriciliği genel olarak sofralık zeytin üretimine yöneliktir ve Türkiye sofralık zeytin üretim ihtiyacının %17’si gibi önemli bir kısmını karşılar. Tabi ki her derde deva zeytinin hayatımızdaki yeri sadece sofralık zeytinden çok daha fazlasıdır.

Üretimde Farkındalık

1Özellikle Cumhuriyet sonrasında ülkemizde önemini artıran zeytin üretimi, yıllara göre fazla değişiklik göstermektedir. Üretimin var yıllarında 200.000 tonken, yok yıllarında 40.000 tona kadar düşebilmektedir. Öncelikle bu uçurumun azaltılabilmesi için zeytin çeşitliliğinin artırılıp bakım işlemlerinin modernize edilmesi ve üreticinin bu aşamalarda desteklenmesi gereklidir. Biz de bu yola çıkarken ilk günden misyonumuzu bu doğrultuda belirledik ve çalışmalara başladık. Damla sulama, çevreye uyumlu ilaçlar ve analize dayalı gübreleme ile modern yöntemleri kullanıyor ve öneriyoruz. Bu sayede ülkemiz, Dünya’daki zeytin ihracat ağını günden güne genişletmiştir ve genişletmeye devam edecektir.

Sonuç olarak biz de tüm bu sorunların farkında olup vizyon olarak çözüm getiriyoruz ve en doğal zeytini dalından müşterilerimizin sofrasına sunuyoruz.