Nisan 20, 2020

Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok dünya ülkesinde süs bitkisi yetiştiriciliği yükselmektedir. Yatırım açısından çok maliyeti olmayan ancak bütçeye katkı sağlayan süs bitkileri ek iş olarak çiftçilerin ya da bahçesi olanların uğraştığı bir alandır. Gaziantep süs bitkisi çeşitlilik ve kalite açısından ödün vermeden ürünleri yani bitkileri üretmektedir. Süs bitkisi yetiştirme sektörü yetiştiricisi, satıcısı ve alıcısı bakımından önemli ve gelir getiren bir sektördür. Önceden sadece bireysel olarak yetiştirilen süs bitkileri nüfusun artması ile birlikte günümüzde arz talep ilişkisinden dolayı para kazanmak için yetiştirilmektedir. Dünyada bu alanda en çok ticaret yapan ülke Hollanda’dır, tüm Avrupa ülkelerine çiçek satışında bulunmaktadır. Türkiye ise bu alanda yıldan yıla gelişme göstermektedir. Dolayısıyla süs bitkisi yetiştirmek, meyve sebze yetiştirmek gibi para kazandıran bir tarım koludur.

Süs Bitkisi Nasıl Yetiştirilir

Süs bitkisi çiçekleri, soğanlı, aşılı ve tohumdan üretilen gibi türleri vardır. Bu türler kesme çiçekler grubuna girer. Kesme çiçekler dışında iç mekan ve dış mekan grupları vardır. İç mekan salon gibi yerler; dış mekan ise bahçe gibi yerlerdir. Gaziantep süs bitkisi hem iç mekanlara uygun hem dış mekanlara uygun çiçekleri yetiştirilmesi gereken uygun koşullarda yetiştirmektedir. Yetiştirilmesi ve bakımı açısından diğer türlere göre fazla iş gücü gerektiren ancak yetiştirildiğinde aile bütçesine katkı sağlayan süs bitkilerini sizin için hizmete sunduk.