Marmara Bölgesi ve özellikle Bursa ili Türkiye'de zeytin üretimi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Yöre halkı da geçiminin önemli bir kısmını bu sektörden karşılamaktadır. Zeytin üretiminde toprağın işlenmesinden hasadına, daha sonrasında sofralara gelene kadarki tüm aşamalar çok önemlidir. İlerleyen sanayisi ve genişleyen pazarıyla zeytincilik, geleneksel yöntemleri de…