Zeytin ağacı fidandan dikme olarak yetiştirilen bir ağaç türüdür. Dikilen kazığı kök yapmaz ve çok çabuk yıkılır. Dağlarda, ekilmeden çekirdekten kendiliğinden yetişen zeytin ise bundan farklıdır. Kazığı köklüdür ve yerinden kolay kolay sökülmez. Uygun şekilde yetiştirildiğinde meyvesini 5 ya da 6 yıl içinde veren zeytin ağacı çok değerli…